Jaké jsou možnosti on-line překladu textů?

Historie pokusů o strojový překlad textů je téměř tak stará jako výpočetní technika samotná. Starší pokusy byly založeny na využití matematických modelů v lingvistice, velký význam byl přikládán jazykovému know-how. Je to tím, že, že ve srovnání s dneškem bylo v začátcích strojního překladu nedostatek výpočetní síly i omezený počet textů v elektronické podobě pro automatizované zpracování. Situace se ale změnila v posledním desetiletí.

S nástupem internetu se začalo překládat on-line, tedy s využitím strojů s velkou výpočetní silou, ke kterým se přistupovalo pomocí Internetu. Zásadní byl vstup dvou velkých hráčů na pole on-line překladů textu: Microsoftu a Googlu.

Obě firmy spojily překlad s analýzou velkého množství textů, které měly jejich internetové vyhledavače zaindexovány. Vyhledavače potřebují ke správnému řazení více inteligence, než jen identifikovat klíčová slova. Potřebují i pochopení obsahu textu – a od pochopení obsahu je k překladu již blízko. Google Translate i Microsoft Translate si vzájemně konkurují. Google má asi známější službu, ale Microsoft získal technologický náskok, když dokázal implementovat hlasovou analýzu a syntézu tak, že jeho Translator může překládat i mluvený text. Navíc tuto technologii napojil na tak známou komunikační službu, jakou je Skype.

Přes všechny snahy jsou strojové překlady Googlu i Microsoftu na hranici pouhého pochopení textu, a to je ne vždy stoprocentní. Tedy pro komerční využití se na tyto služby není možné zcela spolehnout. Proto se zdá, že agentury, jako je třeba známá Aspena, a které poskytují překlady webových stránek nebo překlady online textů, mají svou existenci zajištěnu ještě na řadu let.

Přidej komentář

Powered by WordPress | iFreeCellPhones.com has free cell phones for sale. | Thanks to PalmPreBlog.com, Video Game Music and Fat burning Furnace